ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มีนาคม 2560 / 12:33:28  
ครึ่งทางช่วง 60 วันห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการจัดชุดลาดตระเวนหมอกควันไฟป่ามากขึ้น
ครึ่งทางช่วง 60 วันห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการจัดชุดลาดตระเวนหมอกควันไฟป่ามากขึ้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าพบประชาชน และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายลดการเผาป่า เผาขยะ เพื่อลดหมอกควัน เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหากพบการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

วันนี้ 26 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.จังหวัดเชียงใหม่) นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนมนาในประเด็น นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสภาพภัยแล้ง และประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเด็นที่ 1 สถานะการแก้ไขหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่และเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันตัวเองจากภาวะหมอกควัน และขอความร่วมมือประชาชนการลดการเผาป่าเผาขยะเพื่อลดหมอกควันเพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนหากพบการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรโดยไม่มีการควบคุม สามารถโทรได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 236 เพื่อจะได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการสั่งการระดับตำบลอำเภอแจ้งปฏิบัติในพื้นที่เข้าดำเนินการต่อไป ประเด็นต่อมา มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายปลอดเหล้าช่วงสงกรานต์อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ห้ามดื่มบนทางในขณะขับขี่หรือโดยสาร ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด และมุ่งเน้นเฝ้าระวังตรวจเจอประชาสัมพันธ์กฎหมายเน้นจังหวัดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราหากพวกทำผิด แจ้งเรื่องได้ที่สายด่วน 1422 หรือ 02-590-3324 และ 5 เฝ้าระหว่างรายงานผลการบาดเจ็บและเสีย ชีวิตจากพิษภัยแอลกอฮอล์ ประเด็นที่สำคัญต่อมาคือ เตือนภัยเด็กเสี่ยงจมน้ำในช่วงฤดูร้อน โดยผู้ปกครองขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการจมน้ำ โดยไม่ปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพังแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคย เนื่องจากพบว่าแหล่งน้ำที่มีผู้จมน้ำเสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มเด็ก คือแหล่งน้ำธรรมชาติคลองชลประทานและอ่างเก็บน้ำ และประเด็นต่อมาคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ประเด็นสุดท้ายคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมชวนชิม ช้อป ชม ชิล ในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาด Plus” จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชิม ช้อป ชม ชิล ในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาด Plus”

ข่าวโดย : สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738