ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มีนาคม 2560 / 11:29:30  
เปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้ง และปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงดำเนินงานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงาน และนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนรายการ ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบิน เป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ โดยใช้ "ศาสตร์ของพระราชา" ในการทำฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ในยามวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้หลายครั้ง ดังนั้น การที่กรมฝนหลวงและการบิน มีอาคารสำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า จากนี้ไปศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จะมีสำนักงานถาวรที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนภาคเหนือ รองรับการขอรับบริการฝนหลวง พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัครฝนหลวงและถือได้ว่าอาคารหลังนี้ยังคงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ นักบิน นักวิทยาศาสตร์สร้างเครื่องบิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทำฝนหลวงทุกคนอีกด้วย
ด้าน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำชาติ เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติการฝนหลวงเกิดสัมฤทธิ์ผล มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า เติมน้ำต้นทุนเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมถึงมีการดำเนินงานด้านการบินสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบิน ได้รับการสนับสนุนให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นที่สำหรับการประสานงานด้านนโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ เติมน้ำให้เขื่อนเก็บกักน้ำ ป้องกันและแก้ไขภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมถึงพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738