ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2560 / 16:45:25  
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสื่อสารในภาวะวิกฤต"
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสื่อสารในภาวะวิกฤต"
คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง"การสื่อสารให้(ถูก)สื่อ": การสื่อสารในช่วงเวลาปกติ และวิกฤต

วันนี้ (28 มี.ค.60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกาสะลอง ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็นทักษะหนึ่งอันสำคัญยิ่งของนักสื่อสารองค์กรซึ่งในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เหตุการณ์การตัดสินใจที่จะแจ้งข่าวสารแก่ฝ่ายบริหารพนักงานภายในตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องรวมทั้งการประสานหรือควบคุมกระแสข่าวเนื้อหาข่าวผู้ให้ข่าวรวมถึงควบคุมแห่งการและขั้นตอนต่างๆในการสื่อสารให้ได้ ทางคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอิสระในการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตตลอดจนสร้างเครือข่ายข่าวสารอย่างครบวงจร เพื่อให้ขอบข่ายข่าวสารมีประสิทธิภาพสูงสุดถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารเพื่ออำนวยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสามารถแพร่กระจายข่าวสารได้โดยเร็วและไม่ผ่านการจัดกองตรวจสอบคำให้ข้อมูลข่าวสารทางที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเลยแพร่ไปในวงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็วทำให้การบริหารภาวะวิกฤตขององค์กรมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมการบรรยายในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุม MCB 2301อาคารเรียนรวมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://goo.gl/agDVrp หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 5394 2703 ต่อ 117

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738