ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2560 / 12:44:40  
ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสามแยกแม่โจ้
ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสามแยกแม่โจ้
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสามแยกแม่โจ้ รวมทั้งงานขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตั้งเป้าจะพยายามขยายช่องทางจราจรให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปบริเวณนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้รับความสะดวกที่สุด

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล หัวหน้าช่างผู้ควบคุมโครงการทางลอดหมายเลข 11 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1001 เปิดเผยว่า ความคืบหน้าคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสามแยกแม่โจ้ รวมทั้งงานขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ของโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 เป็นถนนเส้นทางหลวงที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กับทางหลวงหมายเลข 1001 คือบริเวณถนนเชื่อมต่อไปยังถนนเชียงใหม่-พร้าว รวมทั้งมีการก่อสร้างรวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง รวมทั้ง การขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ โดยตั้งเป้าจะพยายามขยายช่องทางจราจรให้มากที่สุด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง หวังให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
โดยกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำปิง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ กม.93+960 ถึง กม.97+000 ระยะทางประมาณ 3.04 กิโลเมตร ตามสัญญาที่ สส.8/2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2561 รวมเวลา 1,080 วัน โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจำนวน 1,172,771,000 บาท หากผู้รับเหมาไม่สามารถส่งมอบผลงานให้ตามสัญญา มีค่าปรับวันละ 2,931,927.50 บาท ซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบรวมทั้งควบคุมการก่อสร้าง สำหรับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างทางลอด(อุโมงค์) ที่บริเวณสามแยกแม่โจ้ (เทพปัญญา) ขนาด 6 ช่องจราจร 2.งานก่อสร้าง และขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิง (ป่าตัน) จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร 3.งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 11 ขยายช่องจราจรในทางหลักจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย 3 ช่องจราจร
ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จกว่ากำหนด ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งจะลดปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ และระยะเวลาในการเดินทาง คนใช้ทางได้รับความสะดวกปลอดภัย และสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการพัฒนาของประเทศ และหากมีข้อแนะนำประการใด สามารถแจ้งมาทางสำนักงานควบคุมโครงการฯทางลอด โทร.053-115609

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 321

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738