ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2560 / 12:52:00  
นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ
นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ และกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เพื่อกำหนดเป็นนโยบายเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนแก่ผู้นำชุมชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บุคลากรทางวัฒนธรรม และผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือการจัดงานด้านวัฒนธรรมประเพณี หรือกิจการพิเศษในช่วงเทศกาล และเพื่อกำหนดเป็นนโยบายเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน และป้องกันมิให้มีการจัดกิจกรรมที่มีความรอบและสุ่มเสี่ยงต่อการบิดเบือนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ การระดมความคิดเห็นหัวข้อวิกฤตทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน วิธีแก้ปัญหาวิกฤตทางวัฒนธรรม การร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ให้เห็นผลเป็นรูปประธรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง การบรรยายเรื่องการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ การถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ รำถวาย จำนวน 64 คน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล จุดเทียนชัยถวายพระพร และเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738