ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2560 / 12:58:04  
ผลักดันกรมอนามัยรองรับประเทศไทย 4.0
ผลักดันกรมอนามัยรองรับประเทศไทย 4.0
กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม ต้องมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง รองรับประเทศไทย 4.0 โดยให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ สามารถนำข้อมูลสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วานนี้ (วันที่ 28 มี.ค.2560) พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 และ ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า ในโอกาสสถาปนากรมอนามัยครบรอบ 65 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 12 มีนาคมของทุกปี โดยกรมอนามัยได้ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเปลี่ยนแปลงผลักดันกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์กรมอนามัย ปี พ.ศ.2557 ทุกกลุ่มวัย รอบรู้สุขภาพอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม พร้อมเตรียมบุคลากรให้เป็นคนไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถสื่อสารให้ข้อมูลและความรู้สุขภาพ แก่ผู้รับบริการภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสุขภาพ เกิดการเข้าถึง เข้าใจ นำข้อมูลสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนการวาง road map 20 ปี โดยยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งส่งเสริมการเกิดและเติบโตด้วยคุณภาพ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ภายในงาน ได้จัดนิทรรศการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งนำเสนอบริการต่างๆและสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการของศูนย์อนามัยที่ 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาทิ การรับบริการตรวจสุขภาพและบำบัดรักษากับแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่คลินิกการแพทย์แผนไทย และการดูแลฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ให้แก่ผู้ที่สนใจด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738