ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2560 / 14:59:04  
ผู้ว่าฯ รับมอบของสนับสนุนเพื่อนำไปมอบให้ อส.ดับไฟป่าจากภาคเอกชน
ผู้ว่าฯ รับมอบของสนับสนุนเพื่อนำไปมอบให้ อส.ดับไฟป่าจากภาคเอกชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม และอุปกรณ์สิ่งของสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าใน 25 อำเภอ ใช้ในการลาดตระเวนป้องกันหมอกควันไฟป่า

วันที่ 29 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมิเลนเนียม มอบแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 อัน ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม โคมไฟ 8 อัน พลังงานแสงอาทิตย์ 6 อัน ชุดประถมพยาบาลเบื้องต้น 15 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 600 แพ็ค พร้อมกันนี้ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครดับไฟป่า และหน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันหมอกควันและไฟป่า ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ นำไปใช้ในการเฝ้าระวังและดับไฟป่า
โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มียอดบริจาคน้ำดื่มที่มอบให้ ปภ.เชียงใหม่ จัดการแจกจ่ายทั้งหมดจำนวน 2,600 โหล ซึ่งได้จัดจัดสรรแบ่งเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือแต่ละอำเภอ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คาดว่าปัญหารุนแรง ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย เชียงดาว ฮอด แม่แตง พร้าว จอมทอง สะเมิง ดอยเต่า และอำเภอฝาง อำเภอละ 120 โหล กลุ่มที่ 2 คาดว่าปัญหาปานกลาง ได้แก่ อำเภอเวียงแหง แม่วาง แม่อาย ดอยสะเก็ด ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา อำเภอละ 100 โหล กลุ่มที่ 3 คาดว่าปัญหาน้อย ได้แก่ อำเภอแม่ออน แม่ริม สันทราย หางดง ดอยหล่อ สันกำแพงและสันป่าตอง จำนวน 60 โหล กลุ่มที่ 4 คาดว่าปัญหาน้อยมาก ได้แก่ อำเภอเมืองและอำเภอสารภี อำเภอละ 60 โหล และมอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 โหล
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้พบพื้นที่ถูกเผาไหม้มากกว่าปีที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเข้าไปร่วมดับไฟ เป็นการทำด้วยใจขณะที่ราชการจะมีเบี้ยเลี้ยงอยู่ ดังนั้นการที่มีเอกชนมาสนับสนุนทั้งอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ดับไฟจะช่วยให้อาสาสมัครเหล่านี้ได้เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเทในการช่วยกันดับไฟป่า เพราะสิ่งที่ทุกท่านมอบให้นี้ จะมีความจำเป็นมากในเวลาออกไปดับไฟ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738