ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มีนาคม 2560 / 11:14:01  
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 การพิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงโครงการ ของการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงแห่งการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 30 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงโครงการการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปีพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้แก่ แหล่งน้ำต้นทุน ที่ไม่แน่นอน ขาดแหล่งเก็บกักน้ำ ระบบชลประทานและอาคารที่มีการใช้งานมานาน เกิดการสูญเสียน้ำมาก และสภาพการใช้น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งทำให้ การจัดการน้ำทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ ทางกรมชลประทาน ได้ดำเนินความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฯ สามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาและแนวทางเลือกในการปรับปรุงโครงการ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและส่วนรวมในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งกรมชลประทานและคณะผู้ศึกษาพร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738