ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มีนาคม 2560 / 11:25:17  
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและคัดเลือกตำบลรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและคัดเลือกตำบลรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและคัดเลือกตำบลรักษาศีล 5 ระดับโซน คู่ขนานกับการฝึกอบรม/ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (30 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเวทีแลกเปลี่ยนและคัดเลือกตำบลรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบตั้งแต่ปี 2555 และมีการยกระดับการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้เสนองานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้จัดกิจกรรมสำคัญขึ้น ได้แก่ การจัดเวทีใน 25 อำเภอ อำเภอละ 2 ครั้งต่อปี เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2559 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ได้จัดเวทีครั้งที่ 1 สร้างการเรียนรู้เรื่องการขยายผลหมู่บ้านรักษาศีล 5 และการจัดการปัญหาเด็กหรือเยาวชน และได้กำหนดวันจัดเวทีครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบรักษาศีล 5 และสรรหาคณะทำงานหรือกลไกพี่เลี้ยงเด็กจากทุกตำบล ฯ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2560 ในความรับผิดชอบของทาง 25 อำเภอ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับในวันนี้เป็นการจัดเวทีคัดเลือกตำบลรักษาศีล 5 ของส่วนกลาง รวม 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน อำเภอสารภี อำเภอหางดง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเวทีคัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่ง วิธีการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง เพื่อพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738