ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มีนาคม 2560 / 13:17:33  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นย้ำขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ ดำเนินงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด

วันนี้ 30 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน ทั้งภาวการณ์คลัง ผลการเบิกจ่าย การดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเน้นย้ำขอให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และข้าราชการทุกท่าน ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด
โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 8 /2560 และเยาวชนคนเก่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 22 คน ตามที่โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เงินทุนรางวัล และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ เยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ นางสาวปวริศา สิทธิ พร้อมกันนี้ยังได้เยาวชนคนเก่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 22 คน อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจังหวัด เป็นต้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738