ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มีนาคม 2560 / 13:15:16  
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

วันนี้ (31 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ประจำปี 2560 และงานวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการดีเด่นจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครพิงค์ พ.ต.อ. มงคล สัมภวะผล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด มังแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านห้วยน้ำขาว และนางทัศนีย์ ภู่ทับทิม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลฝาง โดยข้าราชการทั้ง 4 ท่าน จะเดินทางเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ส่วนข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 17 ท่านได้แก่ นางณัชชา ทะภูมินทร์ ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง นายอินสอน หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง นางปวีณกร แป้นกลัด ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางทิพย์สุดา บาลี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นางแสงจันทร์ พาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เต๊ยะ อำเภอจอมทอง นางสุนทรี คุณา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันป่าตอง นายประพันธ์ ทองหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย ว่าที่ร้อยตรี อโนทัย เกื้อปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางนงลักษณ์ คงมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เรือนจำอำเภอฝาง นายสุวัต เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ ครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นางมนัสนันท์ หนูจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี ร.ต.อ.สุวิทย์ วันทิตย์ ผู้บังคับหมวด กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ และนายอภิเชษฐ รู้ศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอฝาง

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738