ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 เมษายน 2560 / 16:10:17  
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี พ.ศ. 2560
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (01 เม.ย. 60) เวลา 13.00 น. ที่ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พร้อมด้วยพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระเถรานุเถระ คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงาน สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติของวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งทุกฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในการที่จะกล่อมเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนยังเป็นการบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ และเยาวชนที่มีความสนใจ อายุตั้งแต่ 7 - 18 ปี จำนวน 168 คน และมีการมอบโล่เกียรติคุณให้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 316

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738