ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 เมษายน 2560 / 16:16:01  
จังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนด้อยขาดโอกาส

วันนี้ (1 เมษายน 2560) ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมหารายได้สมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อนำรายได้จากดอกผลกองทุนไปให้การช่วยเหลือ สนับสนุนเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่ 25 อำเภอ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือการสนับสนุนเด็กด้านต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้าประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยได้ยอดเงิน สมทบทุน จำนวน 466,855 บาท

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738