ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 เมษายน 2560 / 16:00:25  
รายการผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน Fm.93.25 MHz
รายการผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน Fm.93.25 MHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชา ทาง สวท.เชียงใหม่

วันนี้ (02 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ ระบบ Fm.93.25 MHz โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ วันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้ จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึงกว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้ โดยวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 อำเภอเมืองเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “ปัดบ้านกวาดเมือง รับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง” โดยร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันทำความสะอาด 2 ข้างทาง ถนนศรีวิชัย จากราอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ และท่องเที่ยวที่ตำหนักภูพิงคราชนิเวช เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการป้องกันสถานการณ์ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นบริเวณสองข้างทางขึ้นดอยสุเทพ
ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงสงกรานต์น่าจะมีอากาศเย็นเข้ามากระแทกกับอากาศเย็นที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ ซึ่งในวันนี้อาจจะมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยในช่วงสงกรานต์นี้ควรระมัดระวังเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองที่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันประมาณ 13 - 15 เมษายน 2560 ซึ่งในปลายเดือนก่อนนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดพายุฤดูร้อน ครั้งแรก ที่ อำเภอฝาง มีลูกเห็บตกเป็นจำนวนมาก และเมื่อวานนี้ อำเภอจอมทองเกิดพายุลูกเห็บตกเช่นกัน หลังจากนั้น อากาศจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและร้อนขึ้น นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อน อากาศที่ร้อนจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น หากดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในช่วงกลางวันหรือช่วงอุณหภูมิสูง จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ เพราะเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดความร้อนในร่างกายสูง ซึ่งหากทั้งภายนอกและภายในร่างกายอุณหภูมิสูงก็จะเสี่ยงทำให้เกิดอาการช็อกได้ และแอลกอฮอล์ยังทำให้หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว และเกิดการขับน้ำออกจากร่างกายเร็วขึ้น ปฏิกิริยาตอบสนองคือ เหงื่อออก ปัสสาวะบ่อย ซึ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดอาการช็อกได้ และขอความร่วมมือจากประชาชนเชียงใหม่ที่ปล่อยให้บุตรหลานของตนลงไปเล่นน้ำ ช่วยกันดูแลบุตรหลานท่านด้วย
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้รถ ใช้ถนนที่มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นๆ ที่มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในประเทศ จำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทำให้สงกรานต์เชียงใหม่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน ปลอดภัย และมีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำให้อำเภอ และท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดเป้า และเฝ้าระวังอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นและจริงจัง ในช่วงเวลาที่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อย คือ ในช่วงระหว่าง 16.00 – 20.00 น. ที่ให้ทุกอำเภอ และท้องถิ่น มีถนนปลอดภัย อย่างน้อย 1 เส้น และให้มีการควบคุมการจราจร โดยใช้กล้อง CCTV และกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเรียกผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าฝืนกฎหมายจราจร มาเสียค่าปรับที่โรงพัก โดยให้พิจารณาร่วมกันของอำเภอ และตำรวจ ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 4 - 24 เมษายน 2560 มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม "ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ" และ "กิจกรรมตรวจสอบความพร้อม ของผู้ประจำรถ" ณ อู่รถของผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง กิจกรรม "ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ" โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล กิจกรรมตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนขับรถโดยสารประจำทางก่อนออกให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี และวิทยาลัยเทคนิคการอาชีพเชียงใหม่ ร่วมตรวจความพร้อมรถและคนขับรถโดยสาร ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1, 2 และ 3 และมีมาตรการ ตรวจความพร้อมผู้ขับรถโดยสาร คือการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์หากตรวจพบ จะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และมีโทษจำคุก 3 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท การควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ ผู้ตรวจการออกควบคุมเวลาและชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะโดยการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานจากสมุดประจำรถ และจากระบบเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) โดยได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกบนท้องถนนในช่วงสงกรานต์ เน้นย้ำ กำชับผู้ประกอบการขนส่ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์บนรถ และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ในส่วนของการขอความร่วมมือเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และได้ชี้แจง คำสั่ง คสช.ที่ 14,15 เรื่อง และการใช้ ม.44 ในมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารและการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก ยืนยันว่า รัฐบาลมีเจตนาดีที่จะลดความสูญเสียของประชาชน โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมที่จะอะลุ้มอล่วยให้พี่น้องประชาชน เพราะเป็นเทศกาล แต่หากขนน้ำใส่ท้ายรถกะบะ ที่เป็นโอ่ง ถังน้ำ แล้วขนไปเล่นที่ใดที่หนึ่งได้ หรือ ไปยืนกะบะท้ายรถแล้วเล่นไปด้วย แล้วขับไปด้วย สาดกันไปด้วย ตำรวจก็ยังอะลุ้มอะล่วย คือ ขอให้เล่นอยู่ภายในพื้นที่ชุมชน ภายในหมู่บ้าน อย่าเล่นแบบบนถนนหลวงสายหลัก เพราะมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 053 -270411 ต่อ 112 และโทร . 1584
สำหรับ สถานการณ์หมอกควัน และไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่าว 60 วันห้ามเผา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 153 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ ลดลงเหลือ 119 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในวันถัดมา สำหรับสถิติจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเน้นการลาดตระเวน อาศัยความร่วมมือของเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังและดับไฟป่าโดยจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าที่จะลดจุด Hotspot ลงร้อยละ 20 ของปี พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 797 จุด เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ สำหรับพื้นที่ ที่ยังน่าเป็นห่วง และเน้นย้ำให้จัดชุดลาดตระเวนต่อเนื่อง คือ พื้นที่ริมถนนหลวง พื้นที่ป่าที่ยังไม่มีการเผาไหม้ที่เกิดการสะสมของเชื้อเพลิง ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ, พร้าว, แม่แตง, แม่วาง, สันป่าตอง, หางดง, สันทราย. สันกำแพง และแม่ออน แม้จะไม่พบการเผาไหม้ในปริมาณมาก แต่เมื่อไฟป่าเกิดขึ้นก็จะถูกพัดเข้าไปในเขตเมืองจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และพี่น้ององค์กรเครือข่ายชุมชนที่จัดการดูแลรักษาป่า 100 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน “พลังศรัทธาเพื่อกองทุนสนับสนุนชุมชนจัดการไฟป่าหมอกควัน” เพื่อสร้างแรงศรัทธา แรงสนับสนุนจากกัลยาณมิตรประชาชนทั่วไป ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการจัดการไฟป่า ลดหมอกควันเข้ามาเป็นพลังให้เกิดกองทุนสนับสนุนการจัดการไฟป่าลดหมอกควัน ที่นำไปเป็นกองทุนสนับสนุนให้ชุมชน 7 ชนเผ่า 16 ลุ่มน้ำ 100 ชุมชน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดหมอกควันได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปประธรรม

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 240

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738