ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 เมษายน 2560 / 14:21:59  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา โดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมกันแสดงความจงรักถักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความพร้อมเพรียง

วานนี้ (2 เมษายน 2560) ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ยังประโยชน์ให้พสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดเชียงใหม่นานับประการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานด้านพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป และยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยการเผยแพร่ศาสนาโดยพระสงฆ์สู่ประชาชนให้ได้เรียนรู้หลักธรรม น้อมนำหลักต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรม 12 ประการ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีข้าราชการจากหลายหน่วยงาน และพุทธศาสนิกชนร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติชาดกและร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยความพร้อมเพรียง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738