ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 เมษายน 2560 / 16:53:13  
จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่าประมาท ในพื้นที่ 4 อำเภอ
จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่าประมาท ในพื้นที่ 4 อำเภอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะเมิง เมืองเชียงใหม่ สารภี และกัลยาณิวัฒนา ให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไม่ประมาทในช่วง 18 วันที่เหลือจากการเฝ้าระวังห้ามเผา

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 15/2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอทำการประชุมผ่าน VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตก ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร วันที่ 3 เมษายน 2560 มีค่า PM 10 สูงสุดอยู่ที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ของสถานีสุเทพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ในส่วนห้วงเวลาสะสมของการเกิดจุด Hotspot ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีจุด Hotspot ทั้งสิ้น 687 จุด เปรียบเทียบกับปี2559 ที่มีจุด Hotspot ทั้งสิ้น 914 จุด ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว ซึ่งพื้นที่อำเภอโซนใต้ยังพบจุด Hotspot จำนวนมาก ส่วนโซนเหนือพบที่อำเภอเชียงดาว ประกอบกับ ความร้อนสะสมในพื้นที่แยกการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ได้แก่ พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกิด 15 จุด จากปีที่แล้วเกิด 20 จุด พื้นที่ชุมชนเกิด 59 จุด ปีที่แล้วเกิด 76 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 242 จุด ปีที่แล้ว 400 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 311 จุด ปีที่แล้ว 339 จุด พื้นที่การเกษตรเกิด 20 จุด ปีที่แล้ว 38 จุด พื้นที่ริมทางหลวง 40 จุด ปีที่แล้ว 41 จุด ส่วนการสะสมตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2560 พบจุด Hotspot จำวน 567 จุด ปี 2559 พบ 602 จุด ซึ่งลดลง 35 จุด อีกทั้งพื้นที่เผาไหม้จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 21 มีนาคม 2560 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 58,523 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ 162, 100 ไร่ เขต สปก. 9,738 ไร่ พื้นที่เกษตร 2,361 ไร่ ชุมชน 7,133 ไร่ และพื้นที่ริมทางหลวง 7,654 ไร่ รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุดได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่ศึก อำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแม่แดด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ อำเภอฮอด อมก๋อย เชียงดาว และหากมีการเกิดฝนตกจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และขอให้ทุกอำเภอลาดตระเวนจุดพื้นที่เสียงในแต่ละอำเภออย่างเข้มแข็ง ส่วนการบังการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันหมอกควันและไฟป่า ดำเนินคดี 11 คดี พรบ.สาธารณสุข 7 คดี ป่าไม้ 4 คดี และคดีสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นคดีของนายตา อินเป็ง
ด้านนายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2560 ว่า ช่วงวันที่ 2-4 เมษายน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และประเทศจีนใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 5-8 เมษายน 2560บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 36-37 องศาเซลเซียส ส่วนการเกิดฝนนั้น คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนช่วงสงกรานต์ ประมาณวันที่ 11 -12 เมษายน 2560 นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำตามข้อสั่งการของสาธารณสุขฉุกเฉิน มีการเตรียม และสำรองยาเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัยในทุกแห่งของโรงพยาบาลสาธารณสุขระดับอำเภอ โดยได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ทั้งเด็ก สตรี มีครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และการพิจารณาเรื่องของหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การสื่อสารถึงความเสี่ยง ในเรื่อง สุขภาพอนามัยให้มากกว่าเดิม
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะเมิง เมืองเชียงใหม่ สารภี และกัลยาณิวัฒนา โดยให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไม่ประมาทในช่วง 18 วันที่เหลือจากการเฝ้าระวังห้ามเผา และแบ่งกำลังกันให้ดี เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนอย่างเข้มแข็ง และเน้นย้ำ ให้ทุกอำเภอจะต้องควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ให้ได้ อีกทั้งยังสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทำอย่างไรจึงจะให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง

ข่าวโดย : พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738