ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 เมษายน 2560 / 15:04:25  
กสร. เผยผลดำเนินการมุมนมแม่ น่าพอใจคาดขยายสู่สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ
กสร. เผยผลดำเนินการมุมนมแม่ น่าพอใจคาดขยายสู่สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเผยผลการดำเนินการส่งเสริมมุมนมแม่ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจจากสถิติผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะขยายไปสู่สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า มีสถานะการประกอบกิจการให้ความร่วมมือ และลูกจ้างใช้บริการมุมนมแม่มีสถิติเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่มีกิจการเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จากผลการดำเนินการได้รับผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ ตั้งแต่เริ่มโครงการปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.พ.60) ที่ได้ตั้งเป้าไว้จำนวน 80 แห่ง แต่มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม 143 แห่ง และมีลูกจ้างใช้บริการมุมนมแม่ 549 คน ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการจัดมุมนมแม่แล้วทั้งสิ้น 1,414 แห่ง และมีลูกจ้างใช้บริการมุมนมแม่ 9,461 คน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อไปในการขยายไปสู่สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สถานประกอบกิจการจัดมุมนมแม่ เพิ่มมากขึ้นถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถขยายไปสู่สถานประกอบกิจการต่างๆที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบกิจการเองรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างหญิง และบุตรที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ ตลอดจนเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738