ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 เมษายน 2560 / 15:50:40  
กลุ่มเกษตรกรเข้าขอบคุณผู้ว่าฯเชียงใหม่เนื่องในวันสงกรานต์
กลุ่มเกษตรกรเข้าขอบคุณผู้ว่าฯเชียงใหม่เนื่องในวันสงกรานต์
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ร้วมกันขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ ตามธรรมเนียมประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา

วันนี้ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่กาดนัดล้านนาเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มแม่บ้าน พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ค้าขายอยู่ในกาดนัดล้านนาเชียงใหม่ บริเวณหน้าศาลากลาง เข้าขอบคุณ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ ตามธรรมเนียมของชาวล้านนา โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก
สำหรับกาดนัดล้านนาเชียงใหม่ และเทศกาลจำหน่ายพืชผลผลิตสินค้าชุมชนใน 25 อำเภอของเชียงใหม่ ถูกจัดขึ้นทุกๆวันจันทร์และวันอังคารของต้นเดือน และจันทร์ อังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งเป็นตลาดนัดที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ตกแต่ง ของที่ระลึก พืชผักปลอดภัย พืชสมุนไพร โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากเกษตรกร ผู้ผลิตที่มีมูลค่าการจำหน่ายสูง และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาด อันจะส่งผลต่อการลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวอวยพร ขอให้ผู้มาร่วมงานทุกคน จงมีสุขภาพ พลานามัย ทั้ง กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และอันตรายทั้งปวง มีความเจริญ มั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน และขอให้ประชาชนทุกคนจงมีความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738