ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 11:23:34  
เชียงใหม่ รณรงค์อนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมืองแบบล้านนา
เชียงใหม่ รณรงค์อนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมืองแบบล้านนา
เชียงใหม่ รณรงค์อนุรักษ์ประเพณีปี๋ใหม่เมืองแบบล้านนา พร้อมเฝ้าระวังเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีสำคัญคือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายใต้กรอบแนวคิดสงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้กัน โดยให้ตระหนักถึงการปันน้ำใจให้แก่ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา บรรพบุรุษ และบิดามารดา ปันน้ำใจให้แก่กัน ในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถด้วยความมึนเมา มีน้ำใจไมตรีให้กัน และช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ ในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมตลอดไป ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงเวลาถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
สำหรับการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ได้แก่ กิจกรรมม่วนใจ๋ตามฮีตปี๋ใหม่เมือง โดยกิจกรรมหลักจะมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ และกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตล้านนาของชาวเชียงใหม่ ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ล้านนาแบบดั้งเดิม อาทิ การตัดตุง การทำขนมพื้นเมือง การเล่นนำย้อนยุค เป็นต้น กิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้แก่ การตรวจบูรณาการและรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะบูรณาการทำงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในเรื่องการแต่งกาย การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น มีน้ำใจให้แก่กัน ตลอดจนการเฝ้าระวังการแสดงที่ไม่เหมาะสม ส่วนอื่นๆอาจจะเป็นการทำลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีศูนย์ประสานงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตร สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยจัดกิจกรรมบนเวทีที่สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738