ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 11:57:03  
เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง (เพิ่มเติม)
เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง (เพิ่มเติม)
เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มประชาสังคม ร่วมระดมความคิดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิรูปและการเดินหน้าประเทศไทยต่อไป

วันนี้ (วันที่ 5 เม.ย. 2560) 09.00 น. ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ในกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มประชาสังคม ให้ความสนใจเข้าร่วม เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยทางภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกเพียงอย่างเดียว
โดยก่อนหน้านี้ได้จัดไปแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อรวบรวมจากการระดมความคิด และข้อคิดเห็น ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิรูปและการเดินหน้าประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้บนความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน โดยถือเป็นเวทีที่เปิดกว้างครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งทุกๆความคิดเห็นนั้น ล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามโรดแม็ปของรัฐบาล และคสช.ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738