ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 17:02:34  
มอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุ
มอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้ที่สนับสนุนฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักกีฬากรีฑาผู้สูงอายุของเชียงใหม่ได้รับรางวัลอันดับ 4 ของประเทศมาครอง โดยเป็นที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วันนี้ (05 เม.ย. 60) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดการร้านสปอร์ตเวิล์ล นายระวิ โหลทอง นายสมพร วรรณวงศ์ นายเจษฎา เกียรติสกลฤทธิ์
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนฝ่ายกรีฑาผู้สูงอายุ (สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) โดยกรีฑาผู้สูงอายุสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ที่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ผู้ที่สามารถทำลายสถิติของเอเชียได้ ผู้ที่มีสังกัดที่ได้รับการรองรับจากสมาคม และคนที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งนักกีฬากรีฑาผู้สูงอายุเชียงใหม่ได้รับรางวัลอันดับ 4 ของประเทศมาครอง โดยเป็นที่น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งเป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุจะได้รวมกลุ่มออกกำลังกาย สามารถสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นได้
โดยผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น เป็นผลจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประชากรผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคตนี้ และกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆสูง โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน ข้อเข่าเสื่อม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคความจำเสื่อม ฯลฯ โดยส่วนใหญ่มักพบว่าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังมากกว่า 1 โรคขึ้นไป ซึ่งผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการพัฒนาการบริการสาธารณสุข เป็นต้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738