ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 เมษายน 2560 / 11:33:22  
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

วันนี้ (6 เมษายน 2560) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ พระปฐมบรมกษัตริยาธิราชเจ้าและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และด้วยพระบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาล ได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ราชอาณาจักรไทยนับแต่นั้นมาจนบัดนี้ พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ การสงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติหลายครั้ง ทรงโปรดให้ชำระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ และด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อปี พ.ศ. 2331 นอกจากนี้ ยังทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาจวบจนปัจจุบัน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738