ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 เมษายน 2560 / 12:36:33  
เชียงใหม่จัดโครงการปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560
เชียงใหม่จัดโครงการปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560 เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเส้นทางท่องเที่ยวให้สวยงาม พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเวลา

วันนี้ 6 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น.ที่ บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ “ปัดบ้านกวาดเมืองรับเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2560” โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือและของประเทศ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่า มีความผูกพันกับประชาชนทั้งชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างยาวนาน เนื่องจากโดยสภาพเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งลำธารที่สำคัญหลายสาย เช่น ห้วยแก้ว ห้วยช่างเคี่ยน ห้วยตึงเท่า เป็นต้น โดยไหลไปบรรจบกับกับแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของภาคเหนือ และที่สำคัญอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ยังเป็นแห่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมชาวเขาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ตลอดข้างทางมีจุดท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเยี่ยมชมตลอดทั้งปี ทำให้ถนนศรีวิชัยถือว่าเป็นถนนสายท่องเที่ยว ซึ่งมีเศษขยะ ใบไม้กิ่งไม้ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ถูกทิ้งขว้างสองข้างทาง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สะอาด ประกอบกับช่วงเดือนเมษายน เป็นเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่ของชาวเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อทำความสะอาดถนนสายท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในห้วงเวลาดังกล่าว โดยจะทำความสะอาดสองข้างทางของถนนศรีวิชัยตลอดเส้นทางระยะ 15 กิโลเมตร ให้เกิดความสะอาดสวยงาม อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันดูแล รักษาสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738