ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 เมษายน 2560 / 14:50:37  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการถ่ายทอดเสริมสร้างความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ล้านนา พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่ทำให้เชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันโดยกำหนดจัดงานในวันที่ 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกับคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการถ่ายทอดเสริมสร้างความภาคภูมิใจอัตลักษณ์ล้านนา พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560ในวันที่ 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยในช่วงเช้าจะมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาในส่วนของคณะลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือสืบสกุลเจ้าเจ็ดตน ณ วิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวง และในช่วงเย็นจะมีขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยริ้วขบวนแห่จะเคลื่อนที่ออกจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ซึ่งจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของขบวนต่างๆควบคู่กันไปด้วย สำหรับบริเวณพิธี ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จะมีการแสดง แสง สี เสียงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีได้รับชมและร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาอีกด้วย

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 262

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738