ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 เมษายน 2560 / 16:25:40  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ อำเภอพร้าว
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ อำเภอพร้าว

วันนี้ (07 เม.ย. 60) ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งในช่วงเฝ้าระวัง 60 วัน ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีกำหนดจะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่การไปมอบนโยบาย เพราะนายอำเภอทุกอำเภอรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไร สำหรับสรุปผลรวมข้อมูลจุดความร้อนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 07 เมษายน 2560 ได้เกิดจุด Hotspot ทั้งหมด 33 จุด และการเกิดไฟ ทั้งหมด 109 จุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา พลังของคนเชียงใหม่ ในหมู่บ้านชุมชนได้เสียสละออกมาร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ทำให้การสถิติค่า PM10 ของจังหวัดเชียงใหม่เกินเพียงวันเดียว คือ วันที่ 24 มีนาคม 2560 อยู่ที่ 153 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 10 กว่าวัน เชื่อว่าคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนจะช่วยกัน ลดการเผา ควบคุมปัจจัยภายในไม่ให้ปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้ อปท.พ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้บริเวณชุมชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รอบท่าอากาศยาน และสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในสถานที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร หรือ รถบรรทุกดิน ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และในเขตชุมชนให้ระมัดระวังไม่ได้เกิดจุด Hotspot ขึ้น โดยเด็ดขาด หรือ หากเกิดขึ้นให้รีบเข้าระดับเหตุทันที นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการใช้รถ ใช้ถนนช่วงวันสงกรานต์มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในประเทศ จำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2559 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทำให้สงกรานต์เชียงใหม่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน ปลอดภัย และมีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำให้อำเภอ และท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดเป้า และเฝ้าระวังอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นและจริงจัง ในช่วงเวลาที่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อย คือ ในช่วงระหว่าง 16.00 – 20.00 น. ที่ให้ทุกอำเภอ และท้องถิ่น มีถนนปลอดภัย อย่างน้อย 1 เส้น และให้มีการควบคุมการจราจร โดยใช้กล้อง CCTV และกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในพื้นที่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738