ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 เมษายน 2560 / 16:14:55  
25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เชียงใหม่ เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วานนี้ (8 เม.ย.2560) ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่ง ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 เมษายนพุทธศักราช 2535 ถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนม์พรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลที่สมบูรณ์แบบทำหน้าที่เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืช มีภารกิจสำคัญในด้านการอนุรักษ์ รวบรวม ศึกษาวิจัยทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ อีกทั้งเป็นสถานศึกษา ปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ ให้ความรู้แก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์จำนวน 5 แห่ง กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ทรัพยากรพันธุ์พืชไทยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สำหรับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นั้น เมื่อปี พ.ศ.2536 มีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ เดิมทีมีชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์แม่สา” ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำภาคเหนือของประเทศ ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า "สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" มาถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังวิสัยทัศน์ในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างความสมดุลระหว่างอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738