ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 เมษายน 2560 / 18:45:53  
เชียงใหม่อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
เชียงใหม่อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
จังหวัดเชียงใหม่ พิธีปลงผมตามโครงการบรรพชาอุปสมบท "ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน 129 รูป

วันนี้ 9 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลงผม ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีพระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2 เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ โครงการบรรพชาอุปสมบท “ทำดีเพื่อพ่อ” จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ จำนวน 9,989 รูป ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าบรรพชาอุปสมบท ด้วยความสมัครใจทั้งหมดจำนวน 129 รูป ซึ่งผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย การประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาวพุทธที่ถูกต้อง และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738