ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2560 / 12:11:07  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มผู้ประกอบการและสถานบริการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2560 ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับสถานประกอบการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด 342 ราย เป็นอันดับ 2 ของประเทศ สำหรับ แนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560 โดยห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบลด แลก แจก พร้อมทั้งห้ามผู้ใดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00 -24.00 น. (ยกเว้นท่าอากาศยานนานาชาติและกำหนดเวลาเปิดปิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ) และขอให้เจ้าของสถานที่และผู้จัดงานได้เข้มงวดและดำเนินการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในงาน ต้องมีการจัดอาณาบริเวณการจัดงานที่มีแผงกั้น โดยให้อยู่ในเขตสถานที่ของตนเอง ไม่ควรให้ผู้มาเที่ยวงานรุกล้ำให้มีการลงมายืนบนถนน รวมถึงเข้มงวดกวดขันในการตรวจตราไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานและสถานที่จัดงาน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลภายในงานให้ทั่วถึงและเพียงพอ ตลอดจนควรมีการจัดสถานที่และจัดระเบียบในการจอดรถทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ และไม่จอดรถยนต์อันจะสร้างปัญหาต่อการจราจรในจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่เดินทางร่วมทางแยก ควรประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจอาวุธและตรวจสอบผู้เข้างานว่ามีอาการมึนเมาอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นห่วงประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวในระหว่างการจัดงานปี๋ใหม่เมือง ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ลานกิจกรรมหรือผู้จัดงาน ที่มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในช่วงสงกรานต์ ให้มีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่เมาสุรา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ตลอดจนเป็นห่วงเรื่องความร้อนในร่างกายของประชาชนเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป โดยแนะนำให้มีละอองน้ำช่วยลดความร้อนในร่างกาย เพื่อป้องกันเกิดการเสียชีวิตอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738