ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2560 / 15:09:43  
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีมอบผ้าไตร ขอขมา บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีมอบผ้าไตร ขอขมา บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีมอบผ้าไตร ขอขมา บรรพชาอุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

วันนี้ (10 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ญาติผู้ใหญ่ และเจ้าภาพเข้าร่วมในพิธี โดยโครงการบรรพชาอุปสมบท “ทำดีเพื่อพ่อ” จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ จำนวน 9,989 รูป ระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน โดยส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าบรรพชาอุปสมบท ด้วยความสมัครใจทั้งหมดจำนวน 129 รูป ซึ่งผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย การประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาวพุทธที่ถูกต้อง และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา สำหรับภายในพิธีมอบผ้าไตร ขอขมา บรรพชาอุปสมบท ได้มีการจุดเครื่องทองน้อย อ่านพระบรมราโชวาท มอบผ้าไตรให้ผู้แทนนาค จำนวน 1 ไตร และประกอบพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาที่กำหนดเป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738