ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2560 / 17:10:21  
เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 พร้อมกันทั่วประเทศแล้ว โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้ เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และการผู้เสียลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

วันที่ 10 เมษายน 2560 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ผ่าน VDO Conference โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้หัวข้อ " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยกำหนดช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2560 และช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 และเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง และในส่วนของอำเภอให้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้วยตนเอง ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นอุบัติภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงในหลายพื้นที่ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ
สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ทางรัฐตามได้เน้นย้ำมา โดยเฉพาะเรื่องการเข้มงวดไม่ให้ผู้ขับขี่ดื่มสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นตามมา โดยหลายหน่วยงานได้บูรณาการในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภัยในการสัญจร ตั้งศูนย์ฯดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตามสถานที่เที่ยวที่สำคัญ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะให้ถูกต้อง โดยให้เน้นการควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ คนขับต้องมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ รวมถึงขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ หรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในถนนสายหลักและสายรองทั้ง 25 อำเภอ และจุดตรวจสกัดประจำชุมชนและหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738