ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2560 / 13:54:47  
ขนส่งเชียงใหม่ เปิดบริการเป็นปกติ ไม่หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขนส่งเชียงใหม่ เปิดบริการเป็นปกติ ไม่หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 13-17 เม.ย.นี้ โดยไม่หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสามารถต่อภาษีรถประจำปีได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัด

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 13-17 เม.ย.นี้ โดยให้หน่วยงานต่างๆเปิดบริการเหมือนวันทำการปกติ ณ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงขอเชิญชวนเจ้าของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาใช้บริการต่อภาษีรถประจำปีได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยเจ้าของรถสามารถไปยื่นชำระภาษีล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ 90 วัน โดยแนบใบคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนา ใบคู่มือจดทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย ตาม พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงด้วย ทั้งนี้หากเป็นรถยนต์ ถ้ามีอายุใช้งานเกิน 7 ปีและรถจักรยานยนต์ใช้งานเกิน 5 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน จึงจะชำระภาษีได้ ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 0-5327-0412 และ 0-8172-1799-9

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738