ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2560 / 15:54:00  
เชียงใหม่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดช่วงสงกรานต์
เชียงใหม่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดช่วงสงกรานต์
จังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มทุกมาตรการ พร้อมดูแลความปลอดภัยในนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นบูรณาการทุกหน่วยงาน โดยจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งด่านคุมเข้มข้นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ในระหว่างวัน 11 – 17 เมษายน 2560 โดยนำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกควบคุมปัจจัยเสี่ยง เฝ้าระวัง กำกับ ป้องปราม ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งจุดตรวจบูรณาการบนถนนสายสำคัญ 47 จุด จุดบริการประชาชน 18 จุด การตั้งด่านชุมชน เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่ และด่านรักษาความสงบเรียบร้อยของทหารอีก 6 จุด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที โดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และขับรถเร็วเกินกำหนด การบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ออกมาบังคับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามข้อสังการของกระทรวงมหาดไทย ในมาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กวดขันตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ อายุของผู้เข้าไปใช้บริการห้ามต่ำอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด หากมีการกระทำผิดจากเงื่อนไข จะดำเนินการยึดใบอนุญาตของสถานประกอบนั้นๆเป็นเวลา 5 ปี จึงเชิญชวนให้ผู้ที่จะจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ ได้จัดงานรื่นเริงในแนวทางที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738