ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2560 / 13:45:04  
สนามบินเชียงใหม่ เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์
สนามบินเชียงใหม่ เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสลักลอบกระทำผิดกฎหมายด้วย

วันที่ 12 เมษายน 2560 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสายการบิน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
สำหรับการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับทหาร ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และป้องปรามการฉวยโอกาสลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ประจำในพื้นที่เพื่อกำกับดูแลและประสานสั่งการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2560 คาดว่าจะมีเที่ยวบินที่ทำการบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 27,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนรอบคูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีประชาชนไปเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738