ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2560 / 19:36:10  
เชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาและถวายสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร
เชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องสักการะแบบล้านนาและถวายสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะมงคลแบบล้านนาโบราณและถวายสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะมงคลแบบล้านนาโบราณและถวายสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรม ในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมา และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และห่วงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย
สำหรับในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด “การน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมื่อครั้งที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเชียงใหม่ และโปรดเกล้าให้พสกนิกรจัดพิธีถวายเครื่องสักการะและถวายน้ำสรงแบบล้านนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2507” และ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ออกแห่ในวันพรุ่งนี้ (13 เมษายน 2560) บริเวณสี่แยกสันป่าข่อยไปจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตลอดจนการจัดกิจกรรมม่วนใจ๋ตามฮีตปี๋ใหม่เมือง ข่วงวัฒนธรรมกาดหมั้วคนเมือง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นเมือง และน้ำสมุนไพรพื้นเมือง มีการสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการตัดช่อ ตัดตุง สาธิตการเตรียมอาหารพื้นเมือง สาธิตการจัดแต่งดาเครื่องดำหัวแบบล้านนา เครื่องสักการะที่ใช้ประกอบพิธีวันพญาวัน ก่อเจดีย์ทราย พร้อมประดับช่อและตุง การแสดงมหกรรมกลองล้านนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การขับซอล้านนา และศิลปะการแสดง ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และดึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจัทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738