ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2560 / 12:30:24  
จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์
จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์ เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ สืบฮีต สานฮอย วิถีชีวิตภูมิปัญญาย้อนรอยปีใหม่เมืองในอดีต

วันนี้ (13 เม.ย. 60) ที่บริเวณข่วง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์ประจำปี 2560โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สุขกายเย็นใจมหาสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ บริเวณข่วง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์ เป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2560 เน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ สืบฮีต สานฮอย วิถีชีวิตภูมิปัญญาย้อนรอยปีใหม่เมือง โดยมีกิจกรรมหลักๆดังนี้ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และพิธีบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เมืองเจียงใหม่ พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองออกแห่ให้ประชาชนได้สักการะสรงน้ำ กิจกรรมขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด กิจกรรมขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมล้านนาไทยในอดีต และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสุขกายเย็นใจปลอดภัยและแอลกอฮอล์ เพื่อเปิดพื้นที่เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวรอบคูเมือง พร้อมทั้งการรณรงค์ปีใหม่เมืองปลอดเหล้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รอบคูเมืองอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/อนันต์ ชุ่มใจ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738