ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2560 / 12:31:30  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ขึ้นรถบุษบก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ขึ้นรถบุษบก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ขึ้นรถบุษบก เพื่อร่วมพิธีสรงน้ำพระในงานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวคำอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ขึ้นประดิษฐานรถบุษบกนามว่า"ศรีเมืองเชียงใหม่" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
พระพุทธสิหิงค์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาแต่โบราณ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเคารพนับถือ ซึ่งในพงศาวดารโยนกและสิหิงคนิทาน กล่าวว่า พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 หรือพุทธศักราช 1700 นับจนถึงปัจจุบันได้ 860 ปี โดยกษัตริย์ลังกา 3 พระองค์ และพระอรหันต์ 20 รูป ได้ร่วมกันสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 พระพุทธสิหิงค์ ได้เข้ามาอยู่ในสุวรรณภูมิ จนถึงศตวรรษที่ 20 ได้เข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่ จึงนับว่าเป็นโชคดีของชาวเชียงใหม่ที่มีพุทธรูปที่สำคัญและเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญของชาวเชียงใหม่
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายจะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง ตั้งแต่สี่แยกสันป่าข่อยมาจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งชาวเชียงใหม่ เชื่อกันว่า อำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็จะเบาบางให้คลายไปในทางที่ดี

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/อนันต์ ชุ่มใจ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738