ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2560 / 09:18:35  
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา

วันนี้ 16 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เดินทางเข้ากราบนมัสการรถน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านานเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบทอดประเพณีที่ดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง โดยในช่วงเช้าคณะได้เข้ากับนมัสการพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4 5 6 และ 7 และพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ วัดเจดีย์หลวงวิหาร ถนนพระปกเกล้า จังหวัดเชียงใหม่ พระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด และสรงน้ำ สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดศรีโสดา พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ส่วนในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ากราบนมัสการรดน้ำดำหัว พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738