ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2560 / 11:37:02  
เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2560
เชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา

เช้าวันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเริ่มจากพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ พิธีสรงน้ำพระเจดีย์ขาว (เทศบาลนครเชียงใหม่) พิธีสรงน้ำศาลหลักเมือง (แจ่งศรีภูมิ) พิธีสรงน้ำศาลพญามังราย พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์(ศาลากลางจังหวัดเดิม) พิธีสรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย ประตูช้างเผือก พิธีสรงน้ำศาลคู่เมืองเชียงใหม่(เจ้าพ่อคำแดง) แจ่งหัวรินด้านใน พิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์ช้างเผือก (พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล) จากนั้นไปร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง เสร็จแล้วไปสรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์ (สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) ข่วงสิงห์สรงน้ำอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (หน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง)และในภาคบ่ายเดินทางไปทำพิธีสรงน้ำอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม และทำพิธีสระเกล้าดำหัวพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) และในภาคค่ำ เวลาประมาณ 17.00 น. ผู้ว่าราชการจะได้เป็นประธานเปิดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่และเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นประจำทุกปีภายหลังงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบรรพชนผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในอดีตและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ข่าวโดย : วสันต์ มีจินดา/อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738