ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 เมษายน 2560 / 19:42:52  
เชียงใหม่ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
เชียงใหม่ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่
เชียงใหม่ จัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ได้แก่ พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าหลวงธรรมลังกา เจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่น เจ้าหลวงพุทธวงศ์ พระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้ากาวิโลรส/สุริยวงศ์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรส/สุริยวงศ์ พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยริ้วขบวนแห่ได้เคลื่อนออกจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ซึ่งจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของขบวนต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย ประกอบพิธีดำหัวกู่ตามประเพณีล้านนา และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณเจ้าหลวงเชียงใหม่ รวมทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือทุกพระองค์ที่ล่วงลับ ตลอดจนการแสดง แสง สี เสียงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแสดง Mini Light And Sound เรื่อง กู่เจ้าหลวง-ดารารัศมี-จักรีวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับบทแสดงเป็น พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทำการแสดงถวาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีได้รับชมและร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาอีกด้วย ซึ่งความสวยงามของขบวนแห่เครื่องราชสักการะ สามารถสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : วสันต์ มีจินดา/อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 251

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738