ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2560 / 14:17:23  
เชียงใหม่สรุปผลช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
เชียงใหม่สรุปผลช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วง 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 158 ครั้ง บาดเจ็บ 164 คน เสียชีวิต 11 ราย โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นการเมาสุราแล้วขับขี่

วันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 158 ครั้ง บาดเจ็บ 164 คน เป็นชาย 116 คน หญิง 48 คน และมีผู้เสียชีวิต 11 ราย ซึ่งอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ที่อำเภอสันทราย รองลงมาเป็นอำเภอแม่ริม ทั้งนี้ยานพาหนะที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 136 ครั้ง โดยพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุดยังคงเป็นการเมาสุราจำนวน 72 ครั้ง ถัดมาเป็นการขับรถเร็วเกินกำหนด 47 ครั้ง และทัศนวิสัยไม่ดี 27 ครั้ง สำหรับประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนในอบต./หมู่บ้าน 73 ครั้ง ถนนกรมทางหลวง 64 ครั้ง จุดเกิดเหตุพบว่าเป็นทางตรง 92 ครั้ง ทางโค้ง 49 ครั้ง และทางแยก 16 ครั้ง
นอกจากนี้หลังรับฟังการประชุมคณะกรรมการจากส่วนกลางที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยที่ประชุมรับทราบข้อมูลพื้นฐานพบว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง เกิดเหตุกับรถจักรยานยนต์และปิคอัพ เป็นคนในพื้นที่มากกว่านักท่องเที่ยว จากสาเหตุขับรถเร็ว เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย บนถนนในเขต อบต.หมู่บ้าน ซึ่งปีนี้ประชาชนนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ใน zoning และในชุมชน มีด่านครอบครัวและด่านชุมชนที่ช่วยสกัดกั้นการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี คุมเข้มการจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาล และขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์รณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ รวมทั้งงดจัดงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลอดทั้งปี และสร้างการรับรู้ในโทษและพิษภัยจากแอลกอฮอล์
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ในครั้งนี้ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ มีผู้โดยสารเดินทางวันละกว่า 4 หมื่นคน มีนักท่องเที่ยวเข้าออกผ่านท่าอากาศยานตลอดเทศกาลกว่า 2 หมื่นคน มีประชาชนในพื้นที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูง กวดขันจับกุมผู้จำหน่ายสุราให้กับเด็ก พักใบอนุญาตจำหน่ายสุราที่จำหน่ายสุราให้แก่เด็ก ซึ่งเกิดบนถนนสายรอง ส่วนสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุใน จ.เชียงใหม่ครั้งนี้ มาจากเมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หลับใน เสียหลักชนเกาะกลาง ล้มเอง หลบสุนัขวิ่งตัดหน้า มีฝนตกถนนลื่นและทัศนวิสัยไม่ดี จึงขอให้นำสาเหตุหลักไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป ซึ่งจะเข้มงวดกับการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราชั่วคราวให้มากขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 242

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738