ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2560 / 15:34:42  
กระทรวงแรงงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560
กระทรวงแรงงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560
กระทรวงแรงงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Labour management Excellence Award 2017) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการบริหารจัดการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านการรับรองมาตรฐานแรงงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน ที่เป็นมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นเครือข่ายและต้นแบบด้านการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานแก่สถานประกอบกิจการแห่งอื่น ส่งผลให้สถานประกอบกิจการเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 ถ้วยรางวัล ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Labour management Excellence Award 2017) ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะจัดงานพิธีในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738