ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2560 / 15:40:26  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินการตรวจเข้ม 5 ประเภทกิจการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินการตรวจเข้ม 5 ประเภทกิจการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินการตรวจเข้ม 5 ประเภทกิจการ ตาม"แผน 3 – 3 – 2" พบปฏิบัติไม่ถูกต้องกว่า 600 แห่ง พร้อมออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะที่กิจการขนส่งสาธารณะปฏิบัติไม่ถูกต้อง 51 แห่ง

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการอย่างเข้มข้นใน 5 ประเภทกิจการ ตามนโยบายปฏิรูปแรงงานของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือ "แผน 3 – 3 – 2" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 พบว่า 1.สถานประกอบกิจการที่มีการใช้ปั้นจั่นหรือเครน ดำเนินการตรวจ จำนวน 499 แห่ง ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง จำนวน 55,384 คน พบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 187 แห่ง ได้กำกับติดตามให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว จำนวน 69 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่ง 2.สถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีอันตราย จำนวน 835 แห่ง ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง จำนวน 105,361 คน พบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 260 แห่ง ได้กำกับติดตามให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว จำนวน 155 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่ง 3.สถานประกอบกิจการขนส่งสาธารณะผ่านการตรวจ จำนวน 444 แห่ง ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง จำนวน 13,006 คน พบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 51 แห่ง ได้กำกับติดตามให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว จำนวน 43 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่ง 4.สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็ก ดำเนินการตรวจ จำนวน 534 แห่ง ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง จำนวน 31,946 คน พบสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก จำนวน 21 แห่ง ได้กำกับติดตามให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว และ 5.เรือประมงทะเล ดำเนินการตรวจ จำนวน 217 ลำ พบการกระทำผิด 11 ลำ ได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า สำหรับกิจการขนส่งสาธารณะ ได้เร่งให้แก้ไขก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว มั่นใจช่วยลดอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ใน 3 เดือนที่สอง คือ พ.ค.- ก.ค.60 จะตรวจใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.กิจการที่มีการใช้เครื่องบด/เครื่องตัดโลหะ 2.กิจการที่มีการทำงานในที่อับอากาศ 3.กิจการที่มีการทำงานในที่สูง สำหรับระยะสุดท้ายช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน จะตรวจใน 2 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง 2.การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจดังกล่าวจะช่วยให้นายจ้าง ลูกจ้าง ให้มาให้ความสนใจ ปรับปรุง ในส่วนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยได้ ซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นได้

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 487

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738