ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2560 / 16:55:16  
พิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ
พิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ
พิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ เพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

วันนี้ 18 เม.ย. 60 เวลา 14.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ปีพุทธศักราชปี 2550 เป็นเวลา 10 ปี และในปีนี้ ปีพุทธศักราช 2560 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง ได้ยกฐานะ ให้เป็นศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง สาขาวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบป้ายศูนย์อย่างเป็นทางการจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สร้างขวัญและกำลังใจแก่ช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการพัฒนาศูนย์ให้ก้าวหน้าสืบไป วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นชุมชนดั้งเดิม ได้นำเอามรดกชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน มาสร้างสรรค์สืบทอดบูรณาการ กับพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทุกมิติ ก่อให้เกิดอุโบสถเงิน ฝีมือช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรมถนนคนเดินทุกวันเสาร์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้วิถีชุมชน DIY หัตถกรรมเครื่องเงิน ทำของที่ระลึกด้วยตนเอง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นดังเป็นที่ประจักษ์นั้น สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดผลนี้ เป็นเพราะความตระหนัก สำนึกคุณค่ามรดกชุมชนที่กำลังจะสูญหาย จึงเกิดการรวมกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา ช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน พัฒนามาเป็นศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง และเครือข่ายสนองงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์/สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738