ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 เมษายน 2560 / 09:35:50  
เปิดโครงการ Spark U ฟื้นใจเมืองเชียงใหม่ : จุดประกายวิธีล้านนา
เปิดโครงการ Spark U ฟื้นใจเมืองเชียงใหม่ : จุดประกายวิธีล้านนา
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (Reading Culture Promotion Program) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดโครงการ Spark U ฟื้นใจเมืองเชียงใหม่ : จุดประกายวิธีล้านนา

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดเผยว่า เนื่องในปี พ.ศ.2559 – 2560 กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์ ประกอบด้วย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้มีบทบาทในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชน โดยใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์การสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ และมีส่วนร่วมดึงพลังเชิงบวกของเด็กเยาวชนครอบครัวและทุกฝ่ายในชุมชนมาร่วมขับเคลื่อนงานด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค – ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ Spark U เชียงใหม่)
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดดำเนินโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้สารานุกรรมไทยจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ โดยจะจัดกิจกรรมเปิดโครงการ Spark U ฟื้นใจ๋เมืองเชียงใหม่ : จุดประกายวิถีล้านนา และการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. และให้เกียรติรับชมละคร “ล้านนาที่ข้ารัก” เทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้สารานุกรมไทย มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02 424 4616-7 Email: happy2reading @ gmail.com website : www.happyreading.in.th

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 433

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738