ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2560 / 11:36:01  
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว

วันนี้ (25 เม.ย. 60) ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันชุมนุม เพื่อจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงของประเทศไทยในอดีตกาล อันนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาจนถึงการณ์ปัจจุบัน
พระวีรกรรมอันสำคัญยิ่งที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้คือ พระวีรกรรมที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกอบกู้เอกราช และประกาศอิสรภาพจากพม่าในปี พ.ศ.2127 ทรงประกาศอิสรภาพ ณเมืองแครง นับเป็นการประกาศอิสรภาพของประเทศสยาม หลังจากนั้นก็ทรงกระทำสงครามน้อยใหญ่ เพื่อปกป้องพระราชอาณาเขตของประเทศสยาม รวมถึง 5 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามยุทธหัตถี ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ปราบอริราชศัตรู ให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทย ขจัดภัยสงครามและทรงปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี ความกล้าหาญ ปลอดจากความหวาดหวั่นต่อภัยสงคราม นับตั้งแต่วันที่พระองค์ทรง เสด็จสวรรคต จนถึงปัจจุบันร่วมเป็นระยะเวลามากกว่า 400 ปีแล้ว เหล่าผสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ต่างยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการเสียสละ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อุทิศชีวิตในการปกป้องราชอาณาจักรไทย อันเป็นมาตุภูมิ ให้ยั่งยืนมั่นคงถาวรสืบไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738