ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 เมษายน 2560 / 14:12:51  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 11
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 11
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในการประสานนโยบายและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมเฝ้าระวังติดตามพฤติการณ์ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค

วันนี้ (25 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 11 ซึ่งถือเป็นการผลักดันกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม ตลอดจนเป็นการแนะนำการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด และการตรวจติดตามผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ทักษะความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการประสานนโยบายและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เสริมสร้างให้จังหวัดมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด “โฆษณาอย่างไรให้ถูกกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค” กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ การตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจและการดำเนินงานเปรียบเทียบความผิดของผู้ประกอบด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจประเภทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ณ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738