ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 เมษายน 2560 / 15:51:03  
เชียงใหม่เตรียมจัดงาน Northern Digital Expo 2017
เชียงใหม่เตรียมจัดงาน Northern Digital Expo 2017
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Northern Digital Expo 2017 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้พร้อมสู่การเป็น Start Up โดยนำเทคโนโลยีไปพัฒนาและต่อยอดสินค้าของตนเองได้ต่อไป

นายภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เปิดเผยถึง การเตรียมจัดงาน Northern Digital Expo 2017 โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร จับมือกับภาคผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ไอที ทั้งในภาคเหนือระดับประเทศ ร่วมกันจัดงาน เพื่อมุ่งพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ดิจิทัล อีโคโนมี อย่างเข้มแข็ง สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ทและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดเศรษฐกิจของโลก
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานด้านดิจิทัล expo ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือที่เคยจัดมา ซึ่งได้รวมบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัล ไอที ทั่วประเทศ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up ด้านดิจิทัลไอที ผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานนี้เพียงอย่างเดียว ถือเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของภาคเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมของผู้ประกอบการภาคเหนือทั้งใหม่และเก่า เพื่อให้เกิดไอเดียและเกิดรูปแบบใหม่ๆด้านธุรกิจ และที่สำคัญยังได้พบปะผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดบริการและ สินค้าของตนเองได้ งานนี้ผู้ประกอบการยังได้พบปะผู้บริโภค สถานประกอบการได้พบปะทรัพยากรบุคคล ตลาดได้พบปะ แรงงาน นักศึกษาได้มีเวทีโชว์ศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของยุคเศรษฐกิจ ส่งผลไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและเกิดนวัตกรรม เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและให้ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ระบบเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 15 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงาน ได้พบปะผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถสร้างธุรกิจใหม่ด้วยตนเองหรือการก้าวสู่การเป็น Start Up โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรม เวิร์กช็อป การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกบูธกว่า 200 บูธของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ 1,000 ตำแหน่งงานด้านไอที และการแจกของรางวัลอีกมากมาย งาน Northern Digital Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยพิธีเปิดงานในที่ 5 พฤษภาคม 2560 งานนี้เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ โดยการสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738