ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2560 / 09:56:53  
คปภ.เชียงใหม่ ย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย
คปภ.เชียงใหม่ ย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย
คปภ.เชียงใหม่ เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมย้ำผู้ใช้รถใช้ถนนควรเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย เพราะจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆได้

นางสายขวัญ เกตุดำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 มาตรการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตาย” ตั้งแต่วันที่ 11- 17 เมษายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 158 ครั้ง ผู้บาดเจ็บจำนวน 164 คน ผู้เสียชีวิตจำนวน 11 คน และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 11 รายทราบ และได้ประสานกับบริษัทประกันภัยให้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทโดยเร็วที่สุด โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต รวมถึงเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย และหากรถคันเกิดเหตุไม่มีการจัดทำประกันภัย ผู้ประสบภัยสามรถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ที่ “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ตั้งอยู่ที่สำนักงาน คปภ.ทุกจังหวัด ตลอดจนได้เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งสามรถช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจ หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้น ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และหากต้องการความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและทรัพย์สินบุคคลภายนอก สามารถจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ เช่น 1,2,3, หรือ 2+,3+ เพิ่มเติมได้ หากประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การประกันภัยสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ โดยผู้มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามสามารถติดต่อสายด่วน 1186 หรือ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2730-2 E-Mail : Chiangmai@oic.or.th

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738