ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 เมษายน 2560 / 15:48:53  
เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ในที่ 1 พฤษภาคมนี้

ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเครือข่ายแรงงาน และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานเชียงใหม่ ร่วมใจ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ปละประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยจะจัดขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ) ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.
สำหรับกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานประกอบกิจการ การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล การเทศนาธรรม “ศาสตร์พระราชากับการลด ละ เลิก ยาเสพติด” เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานตระหนึกถึงพิษภัยยาเสพติด การบริจาคเงิน “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด” การออกโรงทานของหน่วยงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ และการบริการตัดผมฟรีแก่ผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุในชุมชน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันและสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมๆได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 0-5389-0472

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 268

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738