ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 เมษายน 2560 / 12:22:29  
เปิดโอกาส..คู่ค้า..ตลาดใหม่ ระหว่างผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ประกอบการและผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
เปิดโอกาส..คู่ค้า..ตลาดใหม่ ระหว่างผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ประกอบการและผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภายใต้แนวคิด Business Matching and Joint Communication โอกาส..คู่ค้า..ตลาดใหม่" ระหว่างผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ประกอบการและผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภายใต้แนวคิด Business Matching and Joint Communication โอกาส..คู่ค้า..ตลาดใหม่” ระหว่างผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวจังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ประกอบการและผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพจนีย์ รักกลิ่น ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพิทักษ์ พลขันธ์ เจ้าพนักงานอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร ผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเข้าร่วมงาน
เนื่องด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าประมงในจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความปลอดภัยไร้สารพิษตามโครงการเกษตรปลอดภัยสูง ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย จึงทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถแข่งขันในตลาดพัฒนามาตรฐานการผลิต และสามารถปรับตัวเพื่อรับรองการแข่งขัน
จากนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปลากะพงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี กิจกรรมสนับสนุนการทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีแหล่งผลิตปลากะพงขาวที่มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว และสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดเส้นทางการผลิตอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738